Oromo Community in Switzerland

Guddinni hawwaasa Oromoo wabii jireenyaati.
Unity is strength!
Einigkeit macht stark!

About Us

Kaayyoo/Objectives

Posted by Hawaas on April 15, 2010 at 8:11 AM

Kaayyoo:  

 

Hawaasni Oromoo  Switzerland biyya Switzerland keessatti seeraan mootummaa biratti galmaa'uu dhanan magaalaa Lausanne ti akka dhaaba bu'aa hin barbaanneetti (non-profiting) Hagayya 2008 jaaramee. Kaayyoon hawwaassni kun itti ijaarames akka armaan gadiiti:

 • Aadaan oromoo afaan oromoo dabalatee hawwaasa oromoo biyya alaa jiran keesatti akka dhalataan oromoo biyya kana jiran aadaa isaanii hin hiraanfanne
 • Oromoota wal-qunnamsiisuu dhaan akka wal gargaaranii fi hawwasa nagaa qabu akka uumani hawwaasa uummata isaaf fakkenya ta'u gochuu
 • gargaarsa barmootaa oromoota biyya (Oromiaa) jiraniif gochuu
 • Qunnamtii hawwaasa oromoo fi uummata biyya keessa jiraannu wajjiin gochuu dhaan eenyummaa oromoo itti beeksisuu
 • Dardaraa fi shamarran oromoo hawwaasa keessatti hojii adda addaa keessatti hirmaachisuu dhaan qooda fudhannaa isaanii cimsuu

 

Objectives:

 

The Oromo Community of Switzerland is a switzerland registered organization located in Lausanne and was established in August 2008 as a non-profiting organization. The name of the Organization shall be Oromo Community in Switzerland. The community was founded based on the following objectives:

 • To promote Oromo culture and language among the Oromos in the Diaspora , so as not to lose their identity and forget their root
 • To bring together and promote solidarity among Oromo people - support each other and donate to the development of a healthy community
 • To provide positive role model to the Oromo people
 • To provide educational assistance to Oromo students in oromia.
 • To introduce the Oromo culture to the outside world.
 • Enhance the role of the youth in the community by engaging them in social, cultural or sports activities.

 

Categories: About us

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

4 Comments

Reply HASSAN ABDULKADIR
5:10 AM on February 1, 2012 
Jalqabaan nagahaan koo kan Oromumma hadursu akkam jirtan Heduu gartdha bayee nagamachise heduu galtooma garuu guyyaa wal gahii hawaasaa qarqaarsa nufii gootaniif Galanni keesan bilisummaa Oromiyaa hatahuu akk isiin gaheen akk deebi E-mail naaf deebiftan abdii qaba
Reply milkii
2:42 PM on February 8, 2013 
Hojii baayyee nama boonsudha. Guddoon hojii keessan kanatti gammade. jabaadhaa. ulfaadhaa, jiraadhaa!
Reply mesgeboy@gmail.com
8:19 AM on April 10, 2014 
hojii nama dinqisisudha kabajama
Reply Timothypef
6:39 PM on March 4, 2018 
This really answered my drawback, thanks! http://hellowh985mm.com