Oromo Community in Switzerland

Guddinni hawwaasa Oromoo wabii jireenyaati.
Unity is strength!
Einigkeit macht stark!

About Us

view:  full / summary

Kaayyoo/Objectives

Posted by Hawaas on April 15, 2010 at 8:11 AM Comments comments (4)

Kaayyoo:  

 

Hawaasni Oromoo  Switzerland biyya Switzerland keessatti seeraan mootummaa biratti galmaa'uu dhanan magaalaa Lausanne ti akka dhaaba bu'aa hin barbaanneetti (non-profiting) Hagayya 2008 jaaramee. Kaayyoon hawwaassni kun itti ijaarames akka armaan gadiiti:

  • Aadaan oromoo afaan oromoo dabalatee hawwaasa oromoo bi...
Read Full Post »

Rss_feed