Oromo Community in Switzerland

Guddinni hawwaasa Oromoo wabii jireenyaati.
Unity is strength!
Einigkeit macht stark!

About Us

view:  full / summary

Kaayyoo/Objectives

Posted by Hawaas on April 15, 2010 at 8:11 AM Comments comments (5)

Kaayyoo:  

 

Hawaasni Oromoo  Switzerland biyya Switzerland keessatti seeraan mootummaa biratti galmaa'uu dhanan magaalaa Lausanne ti akka dhaaba bu'aa hin barbaanneetti (non-profiting) Hagayya 2008 jaaramee. Kaayyoon hawwaassni kun itti ijaarames akka armaan gadiiti:

 • Aadaan oromoo afaan oromoo dabalatee hawwaasa oromoo biyya alaa jiran keesatti akka dhalataan oromoo biyya kana jiran aadaa isaanii hin hiraanfanne
 • Oromoota wal-qunnamsiisuu dhaan akka wal gargaaranii fi hawwasa nagaa qabu akka uumani hawwaasa uummata isaaf fakkenya ta'u gochuu
 • gargaarsa barmootaa oromoota biyya (Oromiaa) jiraniif gochuu
 • Qunnamtii hawwaasa oromoo fi uummata biyya keessa jiraannu wajjiin gochuu dhaan eenyummaa oromoo itti beeksisuu
 • Dardaraa fi shamarran oromoo hawwaasa keessatti hojii adda addaa keessatti hirmaachisuu dhaan qooda fudhannaa isaanii cimsuu

 

Objectives:

 

The Oromo Community of Switzerland is a switzerland registered organization located in Lausanne and was established in August 2008 as a non-profiting organization. The name of the Organization shall be Oromo Community in Switzerland. The community was founded based on the following objectives:

 • To promote Oromo culture and language among the Oromos in the Diaspora , so as not to lose their identity and forget their root
 • To bring together and promote solidarity among Oromo people - support each other and donate to the development of a healthy community
 • To provide positive role model to the Oromo people
 • To provide educational assistance to Oromo students in oromia.
 • To introduce the Oromo culture to the outside world.
 • Enhance the role of the youth in the community by engaging them in social, cultural or sports activities.

 


Rss_feed